Bibliotek

 • Bibliotek

  Bibliotek

  Bibliotek kan tegne Norwegian Film Lisens for filmvisninger som henvender seg til gitte grupper som f.eks. medlemmer av bibliotekets egen filmklubb. Angi det aktuelle antallet medlemmer i filmklubben når du søker om NwF-Lisens. For sykehus- og skolebibliotek tegnes Lisensavtale basert på henholdsvis antall sengeplasser og antall elever.

  Norwegian Film Lisens gjelder ikke for filmvisninger som er tilgjengelige for allmennheten. Slike visninger betraktes som offentlige, og dermed er det andre visningsrettigheter som gjelder. Norwegian Film kan gi tillatelse til slike filmvisninger etter godkjenning fra respektive filmselskap. Kontakt oss for mer informasjon.

  Områder innenfor bibliotek

  • Folkebibliotek
  • Kommune- & bybibliotek
  • Sykehusbibliotek
  • Skolebibliotek

  Tilbake til virksomheter