Priser

Norwegian Film Lisens – Pris
Norwegian Film Lisens tillater fremvisning av filmer i format VHS/DVD/BluRay, utgitt på kjøpe- eller leiefilmmarkedet i Norge, samt kjøpt/leid av en forhandler godkjent av filmbransjen.

Lisensavtalen tillater også fremvisning av digitale filmer (nedlastede eller strømmingede filmer) er at fremføringen skjer gjennom en lovlig, og av filmbransjens godkjente TVOD-tjeneste* (nedlasting eller streaming) beregnet og rettet mot det norske markedet.

* TVOD står for "Transactional Video on Demand". I TVOD-modellen betaler kundene en engangsavgift for tilgang til en bestemt film

Produktene beskrevet over er ment til visning kun i privat sammenheng, men blir gjennom Lisensavtalen tillatt vist innenfor virksomheter som omfattes av "Non Theatrical Rights"

 

Kostnader - årslisens
Nivå Antall personer NwF-Lisens helår
1 1-49 stk. 2 850 kr
2 50-99 stk. 3 510 kr
3 100-299 stk. 5 800 kr
4 300-599 stk. 10 270 kr
5 600-999 stk. 18 980 kr
6 1 000-1 999 stk. 31 148 kr
7 2000 + Tilbud

Lisenskostnad for en enkelt filmvisning

Antall personer Kostnad/visningstilfelle

1-49 stk. 775 kr

50-99 stk. 1 350 kr

100-149 stk. 1 975 kr

150+ Tilbud

NwF-Lisens helår, gjelder Lisenskostnad for ett (1) helt kalenderår og ett (1) visningssted.
Betaling påløper kun for den gjenværende tiden av det aktuelle året. Summen avgjøres av tidspunktet på året da avtalen inngås.
Samtlige priser en oppgitt eksklusive moms.