Priser

Norwegian Film Lisens – Pris
Norwegian Film Lisens tillater fremvisning av filmer i format VHS/DVD/BluRay, utgitt på kjøpe- eller leiefilmmarkedet i Norge, samt kjøpt/leid av en forhandler godkjent av filmbransjen.

Lisensavtalen tillater også fremvisning av digitale filmer (nedlastede eller strømmede filer) via en lovlig tjeneste (nedlasting eller strømming) godkjent av filmbransjen, ment for det norske markedet.

Produktene beskrevet over er ment til visning kun i privat sammenheng, men blir gjennom Lisensavtalen tillatt vist innenfor virksomheter som omfattes av "Non Theatrical Rights".

 

Kostnader - årslisens
Nivå Antall personer NwF-Lisens helår
0 1-11 stk. 1 995 kr
1 1-49 stk. 2 495 kr
2 50-99 stk. 3 100 kr
3 100-299 stk. 5 195 kr
4 300-599 stk. 9 295 kr
5 600-999 stk. 17 500 kr
6 1 000-2 999 stk. 29 500 kr
7 3000 + Tilbud

Lisenskostnad for en enkelt filmvisning

Antall personer Kostnad/visningstilfelle

1-49 stk. 750 kr

50-99 stk. 1 350 kr

100-149 stk. 1 950 kr

150+ Tilbud

NwF-Lisens helår, gjelder Lisenskostnad for ett (1) helt kalenderår og ett (1) visningssted.
Betaling påløper kun for den gjenværende tiden av det aktuelle året. Summen avgjøres av tidspunktet på året da avtalen inngås.
Samtlige priser en oppgitt eksklusive moms.