Spørsmål og svar

Sp: Vår forening driver virksomhet på tre forskjellige steder. Holder det at vi tegner avtale for én Norwegian Film Lisens?
Sv: Vi tegner Norwegian Film Lisens for hvert enkelt sted der et forekommer filmvisning. Dere må med andre ord tegne tre Norwegian Film Lisenser dersom dere viser film på alle tre steder, men det gjøres på en og samme avtale.
Sp: Gjelder Norwegian Film Lisens for filmer tatt opp fra TV?
Sv: Svar: Norwegian Film Lisens gjelder filmer i originalversjon, kjøpt eller leid i handelen, eller strømmet fra et lovlig filmnettsted. Den gjelder ikke for filmer som er tatt opp fra TV, kopiert, kjøpt utenlands eller bestilt fra et utenlandsk filmnettsted.
Sp: Vi har seks busser i vårt selskap, men viser aldri filmer i disse samtidig.
Sv: Norwegian Film Lisens tegnes for hver enkelt buss du viser film i. Dersom to av disse bare går som skolebusser og du aldri viser film i disse, tegner du kun fire Norwegian Film Lisenser.
Sp: Jeg kjøpte noen filmer sist jeg var i London. Gjelder Norwegian Film Lisens for disse?
Sv: Nei, Norwegian Film Lisens gjelder ikke for importerte filmer eller filmer bestilt via et utenlandsk filmnettsted.
Sp: Gjelder Norwegian Film Lisens for alle filmer som finnes i butikkene?
Sv: Norwegian Film Lisens gjelder kun for filmer fra de medvirkende filmselskapene.
Sp: Jeg er bibliotekar og vil vise film for alle 12-åringer i vinterferien. Kan jeg bruke Norwegian Film Lisens?
Sv: Norwegian Film Lisens gjelder kun for lukkede grupper som f.eks. bibliotekets filmklubb. Ettersom din søknad gjelder en åpen visning (alle 12-åringer), gjelder ikke Norwegian Film Lisens. Derimot kan du leie filmer eller betale for åpne enkeltvisninger hos oss. Kontakt oss via info@norwegianfilm.as Vi må kontrollere med rettighetshavere før vi kan godkjenne en åpen filmvisning.
Sp: Vår konfirmantgruppe skal reise på konfirmantleir. Kan vi vise film på vår lisens der?
Sv: Norwegian Film Lisens tegnes for hvert enkelt visningssted der det forekommer filmvisning. Forutsatt at du har tegnet Lisens for det aktuelle stedet, eller at leirstedet har egen Lisens, går det fint an å vise film. Ellers kan du søke om lisens for en Enkeltvisning via skjema her på hjemmesiden.
Sp: Vårt dagsenter besøkes av ca. 500 personer i gjennomsnitt hver uke. Mange besøker restauranten vår, men det er bare drøyt 10 per dag som ser på film. På hvilket nivå skal vi søke Lisens?
Sv: Du søker Norwegian Film Lisens for det antallet personer som besøker filmvisningene. I ditt tilfelle blir det nivå 2. (50–99) besøkende i uken.
Sp: Vi pleier å vise film 2–4 ganger per år. Er det best for oss å ha en lisens eller betale per visning?
Sv: Rent generelt er det slik at det allerede ved ca. 3–4 visninger i året lønner seg å tegne en overgripende Norwegian Film Lisens. Den aktuelle gruppestørrelsen er an avgjørende faktor. Kontakt oss, så skal vi hjelpe deg fram til riktig avgjørelse.
Sp: Kan man tegne lisene i etterkant? Dvs. etter at man har hatt visningen?
Sv: For en enkelt filmvisning skal man alltid ha tillatelse. Hvis du er usikker på publikumstallet, kontakt oss via info@norwegianfilm.as og oppgi tittel, tidspunkt samt visningssted. Vi bekrefter og debiterer for minimumsnivået. Etter gjennomført filmvisning meddeler du oss det faktiske besøksantallet.
Sp: Hvordan kan jeg markedsføre filmvisningene? Kan jeg annonsere i lokalavisen?
Sv: Norwegian Film Lisens gjelder lukkede filmvisninger i gitte grupper. Det innebærer at medlemmene av en forening eller annen sammenslutning kan informeres via medlemsblad eller via foreningens hjemmeside. Det går også godt an å angi tittel samt vise bilder på sosiale medier. Derimot kan ikke filmvisningen markedsføres i trykte medier, annet enn i generelle ordelag.
Sp: Kan jeg selge billetter til filmvisningen min?
Sv: Det er ikke tillatt å selge billetter eller annen erstatning for en billett, f.eks. popkorn eller filmgodterier til institusjonelle filmvisninger. Derimot er det tillatt for en forening eller annen sammenslutning å be medlemmene om bidrag etter filmvisningen.