Virksomheter

Norwegian Film Lisens tegnes med organisasjoner, foretak, statlige og kommunale forvaltninger, fylkesting m.m. Velg den virksomhet som beskriver nettopp din virksomhet best og les om hvordan du kan bruke lisensen.