Kirker/trossamfunn

 • Kyrkor och Samfund

  Kirker/trossamfunn

  Forsamlinger kan tegne Norwegian Film Lisensavtale for filmvisninger som kan forekomme i forsamlingens virksomhet. Avtale tegnes for hvert enkelt visningssted der det forekommer filmvisninger.

  En Lisenssøknad skal omfatte det faktiske antallet medlemmer i forsamlingen, eller det aktuelle antallet barn i konfirmant- og barnegruppene. Norwegian Film Lisens gjelder ikke for åpne filmvisninger, dvs. tilgjengelige for hvem som helst å besøke. Slike visninger betraktes som offentlige, og dermed er det andre visningsrettigheter som gjelder. Norwegian Film gir tillatelse til slike filmvisninger etter godkjenning fra respektive filmselskap. Kontakt oss for mer informasjon samt for referanser.

  Områder innenfor kirker/trossamfunn

  • Den norske kirke
  • Øvrige frikirker

  Tilbake til virksomheter