Omsorgsvirksomhet

 • Omsorg

  Omsorgsvirksomhet

  Begrepet omsorgsvirksomhet er svært omfattende, og forutsetningene og vilkårene for filmvisninger varierer. Norwegian Film Lisensavtalen er imidlertid relevant for alle virksomhetsområder.

  Gjelder søknaden filmvisning i venterom eller liknende, beregnes Lisensnivået etter det gjennomsnittlige antallet besøkende i uken. For øvrige filmvisninger angis det aktuelle antallet innskrevne personer, alternativt det aktuelle antallet sengeplasser.

  Områder innenfor omsorgsvirksomhet

  • Helsestasjoner
  • Daglig virksomhet
  • Bedriftshelsevesen
  • Helseheim
  • Legehus
  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Tannleger
  • Pleiesentral
  • Eldreomsorg

  Tilbake til virksomheter