Øvrige virksomheter

 • Övriga

  Øvrige virksomheter

  Norwegian Film tegner lisensavtale med busselskaper for filmvisninger om bord i busser i bestillings- eller chartertrafikk. Angi antall busser samt antall seter for de bussene søknaden gjelder.

  Norwegian Film tegner lisensavtale med all virksomhet som omfattes av våre rettigheter. Dersom du vil foreta en eller flere filmvisninger for en gruppe i et lokale utenfor hjemmet ditt, spør oss først! Å gjennomføre filmvisninger uten å informere opphavsmannen og få dennes godkjenning kan bli unødvendig kostbart.

  Områder innenfor øvrige virksomheter

  • Busselskaper

  Tilbake til virksomheter