Utdanning

 • Utbildning

  Utdanning

  Norwegian Film tegner avtale med hele skolen, dvs. for det aktuelle antallet innskrevne elever. Lisensavtalen gjelder for visninger innenfor skolens lokaler på en gitt adresse.

  Lisensavtalen gjelder også for fritidsvirksomhet på skolen. Derimot gjelder ikke Lisensavtalen for fritidsklubb eller annen virksomhet lokalisert til skolens bygninger/område. Lisensavtalen gjelder ikke for såkalte "skolekinovisninger".

  Områder innenfor utdanning

  • Førskole
  • Grunnskole
  • Videregående skole
  • Høyskole/universitet
  • Voksenopplæring
  • Folkehøyskole
  • Studieforbund

  Tilbake til virksomheter