Selskapet

Norwegian Film AS er nystartet i 2007 og vil være en distributør av film innen det såkalte institusjonelle rettighets- området eller "Non Theatrical" som det også heter. Sakt enkelt betyr dette filmvisninger som ikke er kinovisninger eller i visning i private hjem.


Dersom din virksomhet faller inn under dette rettighetsområdet, betyr et samarbeid med oss at du følger åndsverkloven. Vi representerer velkjente nasjonale og internasjonale filmselskape og markedsfører deres produkter til kunder der deres virksomhet krever institusjonelle filmrettigheter. Blant våre kunder finnes bl.a. skoler, foreninger, forsamlinger, firmaer, kommunale og statlige virksomheter, mm.

Norwegian Film AS er et heleid datterselskap av Swedish Film AB.